In een discussie over leefstijl op het werk wordt snel geroepen dat ‘we op dit moment wel iets belangrijkers te doen hebben’. Zoals dealen met de crisis bijvoorbeeld. Toch zijn er goede redenen om  de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren. Hieronder vind je er drie met feitelijke onderbouwing.

1. Groot probleem
Een ongezonde leefstijl heeft verstrekkende gevolgen voor mens, organisaties en maatschappij. Enkele feiten ter onderbouwing:

  • 50% van de volwassenen heeft overgewicht, dit percentage neemt toe.
  • Overgewicht kost 1,2 miljard euro aan gezondheidskosten en 2 miljard aan productieverlies wegens ziekteverzuim en vervroegd uittreden, per jaar (!).
  • Overgewicht komt met depressies, psychosociale klachten en een verminderde kwaliteit van leven en overgewicht leidt tot suikerziekte dat schadelijk is voor nieren, hart en bloedvaten.
  • Obesitas kan ten slotte sommige vormen van kanker veroorzaken.

2. Invloed werkgever
We kunnen het er misschien wel over eens zijn dat een ongezonde leefstijl een groot maatschappelijk probleem is. Maar maakt dat het ook een probleem van werkgevers? Werkgevers hebben in elk geval invloed op de leefstijl van werknemers. Dat blijkt uit het volgende:

  • 95% van overgewicht en obesitas is leefstijl gerelateerd. Dat betekent ook dat overgewicht voorkomen kan worden door leefstijl: door de juiste balans tussen de opname van calorieën via voeding en de verbranding van calorieën door beweging.
  • Menselijk gedrag en leefstijl worden gedreven door kennis en informative en door: geld, genot, gemak en gewoonten. De omgeving is dus zeer bepalend voor gedrag. Als de omgeving een gezonde leefstijl mogelijk en makkelijk maakt, zal een individu sneller voor gezond gaan. Dat is een feit.

Op veel werkplekken is het echter behoorlijk complex om gedurende de dag voldoende te bewegen, ontspannen te werken en gezond te eten. De werkomgeving is een onderdeel van het probleem. Een probleem dat –en dat is het mooie- ook weer kan worden opgelost. De mogelijkheden voor werkgevers om de werkvloer gezonder, vitaler te maken zijn eindeloos. Het is een kwestie van doen. En willen natuurlijk.

3. Meer winst
Waarom een organisatie een gezondere werkvloer zou willen? Vitaliteit van werknemers leidt tot meer winst. Dat volgt uit businesscases met cijfers over het rendement van investeren in vitaliteit op de werkvloer. Effecten die het meest zijn gemeten: daling van het ziekteverzuim ,verhogen van medewerkersbetrokkenheid, verhogen medewerkerstevredenheid, beter imago, minder klachten. Deze businesscases zijn uitgewerkt door Capgemini in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid en je vind ze bij: http://bit.ly/1cGv0aU

Meer weten? Op  www.duurzameinzetbaarheid.nl en www.convenantgezondgewicht.nl vind je veel voorbeelden en handvatten. Snel wat inspiratie opdoen? Kijk dan bij: 12 tips voor blijvend meer vitaliteit op de werkvloer. (bron: www.convenantgezondgewicht.nl). Marijke Tolboom, 5Beaufort arbeidscommunicatie.