Donderdag 10 oktober 2013 was ik bij het  symposium ‘De Gezonde Werkvloer’ van de Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht. Het thema was ‘Vitaliteit: structureel bedrijfsbeleid’. Het symposium bood een bak aan inspiratie.Voor iedereen die niet bij het symposium was, heb ik aantekeningen gemaakt.

Hieronder vind je 12 praktische tips om de vitaliteit op de werkvloer blijvend te verhogen (tussen haakjes staat de persoon die inspireerde tot de tip of van wie de informatie afkomstig is.)

1. Kies voor een integrale aanpak. Vitaliteit vraagt om een integrale aanpak; gezondheid, betrokkenheid, ontwikkeling en ondersteuning van medewerkers hebben allemaal effect op vitaliteit. Er zijn verschillende methodes voor handen (Hayo van der Brugge namens Lodewijk Asscher).

2. Creëer draagvlak bij het topmanagement en blijf dat doen. Wijs bijvoorbeeld op de verhoogde pensioenleeftijd, vergrijzing, het verband tussen ongezond leven en ziekteverzuim en wijs op de positieve invloed van vitale medewerkers op medewerkersbetrokkenheid, productiviteit, winst. Laat met regelmaat resultaten zien. (Bert van der Sluis, HR director IHC  Merwede tijdens presentatie over 5 jaar gezond bedrijfsbeleid).

3. Maak vitaliteit van werknemers onderdeel van het takenpakket van managers. Laat vitaliteit terugkomen in bila en werkoverleg, zowel het mentale als het fysieke component. Laat managers vragen wat zij kunnen doen om de vitaliteit te verhogen (Bert van der Sluis).

4. Naleving vraagt extra aandacht. Een manager die roken gedoogt op plekken waar het niet mag of erger, zelf meedoet is funest (Bert van der Sluis).

5. Koppel het thema vitaliteit aan veiligheid. Veiligheid op de werkvloer is (vaak) al ingebed in de organisatie, het belang is evident en er zijn overlegstructuren. Het is efficiënt en makkelijk om het thema vitaliteit hierin mee te nemen (Bert van der Sluis).

6. Focus op energie. Besteed aandacht aan de energieke en betrouwbare werknemers. Als deze groep sterker wordt, heeft dat een positieve invloed op de groep kwetsbare werknemers. . Ontwikkel positieve energiebronnen (Adriaan Heuzinkveld, HR manager Koninklijke Gazelle).

7. Schaf de verpleegkundige af en zet hem of haar in als vitaliteitscoach. Vanuit dezelfde gedachte: spreek over inzetbaarheid in plaats van ziekteverzuim (Adriaan Heuzinkveld).

8. Stuur de bedrijfsarts de werkvloer op. Bijvoorbeeld elke dag anderhalf uur (Adriaan Heuzinkveld).

9. Denk na over de rokersruimte. Waarom zou je iets dat zo schadelijk is voor de gezondheid eigenlijk faciliteren op de werkvloer? Bij Koninklijke Gazelle kan er in elk geval nergens meer gerookt worden op het terrein (Adriaan Heuzinkveld).

10. Sta op. Lange tijd achtereen zitten is schadelijk voor de gezondheid blijkt uit onderzoek van TNO. Ook als je regelmatig sport. Of de trap neemt. Dus maak staand bellen en staand vergaderen mogelijk, haal de dienblaadjes bij de pantry weg zodat iedereen zelf zijn koffie of (groene) thee haalt. Er zijn bedrijven die zelfs loopbanden  IN het kantoor hebben staan (Ingrid Hendriksen, projectmanager en onderzoeker Expert Centre Lifestyle TNO).

11. Betrek werknemers. Het wordt pas echt leuk als je andere werknemers kunt helpen met gezonder leven door hen te coachen (Marjolein Verboom, docent Hogeschool Utrecht en deelnemer leefstijlproject BRAVO).

12. Beloon goed gedrag. Verleid werknemers om meer in beweging te komen, maak het leuk. Bij verzekeraar Menzis kunnen verzekerden punten sparen voor leuke dingen als ze hun  leefstijl verbeteren. En wie houdt er nou niet van sparen in Nederland? Het werkt als een tierelier volgens Menzis (Roger van Boxtel, voorzitter Raad van Bestuur Menzis.) Belonen kan ook in de vorm van aandacht en waardering (zie tip 11).

Ten slotte een tip van mij. Verbind vitaliteit aan bedrijfsdoelen en de belangen van werknemer. Ga in gesprek met werknemers, luister actief. Maak je communicatie verleidelijk, makkelijk en accuraat. Ook meestal geen overbodige luxe; geef voorlichting.

Dit waren mijn aantekeningen en de tips die daaruit volgden. Ik wens jou en je collega’s veel vitaliteit en succes met het verkrijgen daarvan!

Hulp of advies nodig? Ik help je graag verder.

Marijke Tolboom, 06 19864719.

 

verslag_symposium_de_gezonde_werkvloer_10.10.2013